|  |   |       e
 
 
 
  
 
 


" .."
6
1. Gd 3d-
.., .., ..
, 2020 ., 158, . 1, . 151
PDF (456.1K)

2. Cr Fe/Gd
3. " Fe/Cr/Gd"
4. Fe/Cr/Gd
5. Fe/Cr/Fe:
6. [Fe/Cr]_n
.., .., .., .., .., .., .., ..
, 1999 ., 116, . 5, . 1817
PDF (989.1K)