|  |   |       e
 
 
 
  
 
 


" .."
11
1. C u(pz)2(C l O4)2
..
, 2021 ., 159, . 4, . 687
PDF (147K)

2.
3. CuCrO2
..
, 2014 ., 146, . 6, . 1238
DJVU (62K) PDF (217.2K)

4.
..
, 2013 ., 144, . 4, . 774
DJVU (26K) PDF (135.9K)

5. 4 He
6.
7.
8.
9.
10.
11. {n}-