|  |   |       e
 
 
 
  
 
 


" .."
7
1. Nb_6C_5
.., .., .., ..
( ., 156, 5, . 934)

2. M(2+δ 1)X(2+δ 2)
.., ..
, 2019 ., 155, . 4, . 711
PDF (588K)

3. M5X5 TiO1.0
.., ..
, 2017 ., 152, . 2, . 280
PDF (778.5K)

4.
5. - TiOy
6. TiOy
7. TiOy