|  |   |       e
 
 
 
  
 
 


" .."
31
1.
.., .., ..
, 2018 ., 154, . 6, . 1258
PDF (316.8K)

2.
.., .., ..
, 2018 ., 153, . 3, . 514
PDF (389.6K)

3.
.., .., ..
, 2017 ., 152, . 6, . 1204
PDF (313.3K)

4.
.., .., .., .., ..
, 2017 ., 152, . 5, . 1088
PDF (446.1K)

5.
.., .., ..
, 2017 ., 152, . 5, . 1104
PDF (281.5K)

6.
.., .., .., .., .., .., ..
, 2017 ., 152, . 2, . 293
PDF (627.8K)

7. ,
.., .., .., .., .., ..
, 2017 ., 151, . 2, . 270
PDF (400.9K)

8.
9.
10. :
11.
12. - ,
.., .., .., .., .., ..
, 1995 ., 108, . 4, . 1203

13.
.., .., .., .., .., ..
, 1995 ., 108, . 1, . 212

14.
.., ..
, 1994 ., 106, . 6, . 1606

15.
16.
17. -
18.
19.
20. (0.8-2.6 )
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
.., ..
, 1998 ., 113, . 5, . 1661
PDF (468.5K)

30.
.., .., .., .., .., ..
, 1998 ., 114, . 1, . 135
PDF (839.8K)

31.