|  |   |       e
 
 
 
  
 
 


" .."
12
1.
2.
3. X-
4. X-
.., .., .., .., .., ..
, 1995 ., 108, . 5, . 1625

5.
.., .., .., .., .., .., .., ..
, 1995 ., 108, . 4, . 1263

6. NE-
.., .., .., .., ., ., ..
, 1994 ., 105, . 5, . 1181

7.
8.
9. 3\cdot 1017 /2
10. , X-
.., .., .., ., .., ..
, 2000 ., 118, . 3, . 539

11.
.., .., .., .., ., ., ..
, 1998 ., 114, . 4, . 1215

12. , X-, K-cgtrnhf vyjujpfhzlys[ bjyjd
., ., .., .., .., .., .., .., .
, 1997 ., 112, . 3, . 894
PDF (960.3K)