|  |   |       e
 
 
 
  
 
 


" .."
25
1. -
.., .., ..
, 2019 ., 156, . 5, . 980
PDF (308K)

2.
.., ..
, 2020 ., 157, . 1, . 101
PDF (328.4K)

3. q=4
.., .., .., ..
, 2019 ., 156, . 3, . 502
PDF (349K)

4. /
.., .., ..
, 2019 ., 156, . 2, . 331
PDF (229.5K)

5.
.., ..
, 2018 ., 154, . 6, . 1129
PDF (217.5K)

6.
.., .., - ..
, 2018 ., 154, . 2, . 376
PDF (1265.6K)

7. / -
.., .., ..
, 2017 ., 151, . 6, . 1084
PDF (513K)

8.
.., .., ..
, 2016 ., 150, . 4, . 722
PDF (241.9K)

9. /
.., .., ..
, 2016 ., 149, . 5, . 1022
PDF (234.1K)

10.
.., .., .., - ..
, 2016 ., 149, . 2, . 357
PDF (484.6K)

11. -
12. MnF2
13.
14. Fe2/ V13
15.
16. Q= 3 Q= 4
17. -
18.
19.
20. ,
21.
22.
23.
24. -, -
25. Cr2O3