|  |   |       e
 
 
 
  
 
 


" .."
9
1. $GdBaCo_2O_{5.5}$
2. GdBaCo2O5.5
.., .., .., ..
, 2017 ., 152, . 6, . 1286
PDF (270.4K)

3. CaMnO3 Mn Mo
4. L1-x Cx Mn1-z O3
5.
6. , Ca1-x Cex MnO3 (x\leq 0.12)
7. , Ca1-xLaxMnO3-\delta (x\leq 0.12)
8.
9. La_1-xCa_xMnO_3
.., .., .., .., .., ..
, 1999 ., 116, . 5, . 1664
PDF (561K)